Τεχνική Επίσκεψη σε Φράγματα της Θεσσαλίας

Στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων θα πραγματοποιηθεί τεχνική επίσκεψη σε τρία φράγματα της Θεσσαλίας στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, με μια διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα, δίπλα στα Μετέωρα.

Θα επισκεφτούμε το τοξωτό Φράγμα του Ταυρωπού (το μόνο αυτού του τύπου στην Ελλάδα που σχηματίζει την λίμνη Πλαστήρα), το λιθόρριπτο Φράγμα του Σμοκόβου και το υπό κατασκευή μικτού τύπου (γεώφραγμα και σκληρό επίχωμα) Φράγμα του Ληθαίου. Στα πλαίσια της τεχνικής επίσκεψης θα μας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτούμε τα Μετέωρα. Οι τεχνικές παρουσιάσεις θα είναι στα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα της Τεχνικής Επίσκεψης έχει ως εξής:

Ημέρα

Ώρα

Δραστηριότητα

Ημέρα 1η
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

08:00

Αναχώρηση από το χώρο του Ζαππείου

12:15

Άφιξη στο Φράγμα Σμοκόβου μετά από στάση για Καφέ

12:15-13:15

Τεχνική Επίσκεψη στην Περιοχή του Φράγματος

13:15

Αναχώρηση από το Φράγμα Σμοκόβου

14:25

Άφιξη στο Φράγμα Ταυρωπού

14:25-15:55

Τεχνική Επίσκεψη στην Περιοχή του Φράγματος

15:55

Αναχώρηση από την περιοχή του Φράγματος

15:55-16:55

Ανάπαυση για φαγητό / καφέ σε Ξενοδοχείο της Περιοχής

18:55

Άφιξη στην Καλαμπάκα μέσω Μουζακίου σε Ξενοδοχείο της πόλης

18:55-20:00

Ανάπαυση στο Ξενοδοχείο

20:00-23:00

Δείπνο σε Εστιατόριο της Περιοχής

Ημέρα 2η
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

09:00

Αναχώρηση από την Καλαμπάκα

09:20

Άφιξη στα Μετέωρα

09:20-11:20

Ξενάγηση στα Μετέωρα

11:20

Αναχώρηση από Μετέωρα

12:00

Άφιξη στο Φράγμα Ληθαίου

12:00-13:30

Τεχνική Επίσκεψη στην Περιοχή του Φράγματος

13:30

Αναχώρηση από το Φράγμα Ληθαίου

19:15

Άφιξη στο Ζάππειο μετά από στάση για Φαγητό και Καφέ

Φράγμα Σμοκόβου (πηγή: Y.ΠΕ.ΘΕ. - ΕΕΜΦ)

Φράγμα Ταυρωπού (πηγή: ΕΕΜΦ)

Μετεωρα (πηγή: Διαδίκτυο - ΕΕΜΦ)